De kwetsbaarheden in jouw IT-infrastructuur inzichtelijk

Ben je in controle?

  • Van alle aanvallen uitgevoerd in 2021, is 75% op kwetsbaarheden van vóór 2018. Vaak worden er oudere kwetsbaarheden misbruikt. Heb jij nog verborgen oudere kwetsbaarheden? Onze Assessment legt dit voor je bloot.
  • In Q1 2022 zijn er 8.051 kwetsbaarheden publiekelijk gemaakt. Dat is een 25% groei ten opzichte van vorig jaar. Het aanvalsoppervlakte neemt dus snel toe.
  • 84% van de bedrijven heeft kwetsbaarheden binnen de infrastructuur die (CVSS) gemarkeerd zijn als “high risk” (zie rapportage).

Onze werkwijze

  • Intake omgeving: Middels een intake op jouw omgeving stellen wij de scope vast en bepalen het aantal en typen assets. Ook wordt essentiële informatie zoals “Subnets” en “Credentials” opgehaald.
  • Scannen assets: Er wordt een scanner geïmplementeerd (Virtual Machine). Om een realistisch beeld te krijgen van alle gebruikte assets wordt er twee tot vier weken lang een scan uitgevoerd.
  • Opmaak rapportage: Prodicom haalt de resultaten uit stap twee op en er wordt een rapportage opgemaakt en gedeeld.
  • Toelichten bevindingen: De bevindingen uit het rapport worden middels een mondeling gesprek toegelicht.

Download hier de voorbeeld rapportages

Vulnerability Assessment Rapport toegelicht

Bijlage: Assessment per Asset

Bijlage: Assessment per Vulnerability