Privacybeleid

Prodicom: Professionals die communiceren.
Prodicom levert visie en kennis op het gebied van: Architectuur, Cloud, Netwerken en Security, Virtualisatie. 

Ons dienstportfolio bestaat uit: Consulting, Managed Infrastructuur, Projectmanagement, Staffing en Support.

Bij het bezoek aan onze website laat je gegevens achter. Wij respecteren je privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring willen wij je duidelijkheid geven over welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij dat doen en met wie wij deze gegevens delen. Ook willen we je laten weten wat jouw mogelijkheden zijn om je gegevens te beheren, te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website.

Waarom verwerken wij gegevens?
Als je contact met ons opneemt of op andere wijze met ons communiceert, verzamelen wij de gegevens die je met ons deelt zodat wij je kunnen helpen. Wij verwerken die gegevens voor de uitvoering van onze diensten aan jou en ook om onze producten en diensten te verbeteren.

Als je bij ons komt solliciteren, met als doel om jouw sollicitatie te verwerken, en;

  • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan, te onderhouden en hiervoor de administratie uit te voeren.
  • Als wij bovenstaande werkrelatie met je zijn aangegaan voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en (inter)nationale sanctiewetgeving.
  • Een opdracht bij een opdrachtgever kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever, te onderhouden en na te komen.

We zullen je uitsluitend benaderen voor nieuwsbrieven wanneer jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of zolang nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Gegevens die wij delen met derden
Prodicom kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden. Wij doen dat alleen aan gegevensverwerkers die wij gebruiken om onze diensten te ondersteunen. Daarnaast delen wij je persoonsgegevens alleen met andere derden;

  • Wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Als wij of een derde partij een legitiem belang heeft dat rechtvaardigt dat we je gegevens delen
  • Als dat in het algemeen belang is
  • Je daarmee hebt ingestemd.

Met organisaties die jouw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een afdoende niveau van beveiliging en bescherming van je gegevens.

Wat jij kan doen met de aan ons verstrekte gegevens
Je hebt recht op inzage, wijziging en verwijderen van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met Prodicom. Wij zullen je verzoek in behandeling nemen en er binnen vier weken op reageren.

De aan ons verleende toestemming voor het verwerken van je gegevens kan je te allen tijde intrekken.

Beveiliging
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot gegevens. Daarnaast treft Prodicom passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Wijzigingen
Prodicom kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. Wanneer wij dit doen, zullen wij je op de een of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Dat kan zijn door de datum aan te passen boven het privacy beleid, of bijvoorbeeld door een melding op de homepage. De meest recente versie vind je altijd op onze website. Deze versie is opgesteld in november 2017.

Ben je opzoek naar de cookieverklaring van Prodicom? Lees hier de cookieverklaring.
Ben je opzoek naar onze algemene voorwaarden? Lees hier onze algemene voorwaarden.