Operational Framework

Operational Framework

Al onze ervaring is verwerkt in ons operational framework, een volledig klantgericht raamwerk dat aan de basis staat van alle projecten voor onze klanten, om in alle drie de fases de hoogste kwaliteit te waarborgen. We nemen alle feedback van klanten mee en streven ernaar onszelf voortdurend te verbeteren en de klanttevredenheid nooit uit het oog te verliezen. Risicobeperkende technieken krijgen alle aandacht in de initiatiefase en onze directe communicatie is een belangrijke tool in het besluitvormingsproces om te bepalen hoe de vastgestelde risico’s zo goed mogelijk beperkt kunnen worden met het best mogelijke resultaat voor onze klanten.

Planning

De planningsfase omvat drie duidelijk te onderscheiden processen: Concept, Evaluatie en Ontwerp, waarbij alle projectparameters worden bepaald. Van projectinitiatie tot projectbeheer, van interne IT-capaciteit tot de staat van de verticale infrastructuur. Alles is gericht op de best mogelijke oplossing voor complexe en minder complexe ontwerpprocessen die het best aansluiten bij de capaciteit, behoeften en commerciële waarden van onze klant. Tijdens het voorbereidingsproces worden alle bepaalde projectparameters op elkaar afgestemd en vinden de laatste controles plaats voor de daadwerkelijke realisatie.

Realisatie

De realisatiefase is de meest zichtbare en tastbare fase van het operationele kader. Implementatie, Bewustmaking en Afstemming waarborgen dat alle KPI’s en deliverables worden bereikt, op tijd en conform de kwaliteitseisen. Testscenario’s worden uitgevoerd in preproductie-omgevingen voordat implementatie in de productie-omgeving plaatsvindt. We helpen de interne IT-afdeling om eindgebruikers bewust te maken van de nieuwe beschikbare diensten en stimuleren het gebruik van de diensten door middel van trainingen en communicatie. Tot slot stemmen we de dienstverlening nauwkeurig af na afronding van de implementatie, om zo optimale prestaties te waarborgen.

Operationeel

De operationele fase omvat Beheer, Ondersteuning en Bewaking. Van dagelijkse ondersteuning, waarbij we zorgen dat u zich kunt richten op IT die ertoe doet, tot een gedetailleerd haviksoog-perspectief om het functioneren van de geïmplementeerde diensten te bewaken. Onze projecten hebben een garantieperiode die in de conceptfase wordt vastgesteld, afhankelijk van de complexiteit van het project. Ondersteuning houdt ook in dat we onze klanten helpen om problemen zelf te signaleren en op te lossen.

Ook samenwerken met Prodicom?

Start typing and press Enter to search