Architectuur

Enterprise Architectuur

De complexiteit van de IT dienstverlening en infrastructuur binnen organisaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Hiermee nemen de risico’s toe bij nieuwe projectinitiatieven en innovatieslagen. Zowel risico’s in de projectmatige aanpak als uitvoering maar ook die in het vinden van een passend product bij de wensen van de organisatie. De verbinding tussen Business en Techniek.

Organisaties willen steeds vaker met ‘Enterprise Architectuur’ aan de gang gaan om een efficiënte invulling van de bedrijfsprocessen en een optimaal gebruik van de ondersteunende ICT te kunnen voeren.

prodicom-enterprise-architectuur-

Architectuur frameworks

Verbetering begint natuurlijk bij het herkennen en onderkennen dat het beter kan en we moedigen onze klanten hierin dan ook graag aan. ‘Werken vanuit architectuur’ is een breed begrip en laat zich niet zo soepel kaderen tot concrete doelen.

Architectuur frameworks en referenties zoals TOGAF, DYA, NORA of GEMMA, definiëren standaarden maar geven geen concrete aanpak voor een organisatie om te starten.

Prodicom heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties en bedrijven in het vinden van de beste oplossingen in hun behoeften. Vanuit Prodicom bieden we onze klanten daarvoor een concrete aanpak hoe hiermee om te gaan. Wij kunnen daarin een bijdrage leveren aan de benodigde ontwikkelingen voor een ICT strategie of werken vanuit architectuur.

Stappenplan Architectuur Frameworks
Om tot een aanpak of strategie te komen, hanteert Prodicom de volgende aanpak:

  1. De huidige organisatiestructuur in kaart brengen
  2. De huidige situatie van de ICT dienstverlening inventariseren en vastleggen
  3. De belanghebbenden inventariseren en betrekken
  4. De requirements van de belanghebbenden vastleggen
  5. Het vormgeven van een ICT visie en strategie voor de organisatie toegespitst op de EA Domeinen
  6. Definiëren van de Future State Architectuur ook wel de Enterprise Architectuur plaat

Lange termijn relaties
Prodicom staat voor lange termijn relaties waarbij wij daadwerkelijk zowel op persoonlijk als technisch vlak een toegevoegde waarde aan organisaties willen leveren. Vanuit deze drijfveer ondersteunen wij aanvullend met de rest van onze dienstverlening onze klanten graag in het uitvoeren van de strategie en tot stand brengen van de pijlers welke in de architectuur opgetekend zijn.

Meer weten?

Start typing and press Enter to search