0

Verplicht AOV voor zzp’ers in concept pensioenakkoord

In het principeakkoord over de pensioenhervormingen staat dat de Rijksoverheid straks wil dat alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. De Sociaal Economische Raad [...]